PTChR PTChRZjazdy, sympozja
  • I Polsko-Niemieckie Sympozjum Chirurgii Ręki, Szczecin, 23-24 kwietnia 2004,
    kontakt: dr hab. med. Andrzej Zyluk